DIỄN VIÊN DIỄM MY

Nữ hoàng ảnh lịch

DOANH NHÂN HUY CẬN

CEO nhãn hàng Đỗ Mạnh Cường + Sixdo

BÁC SĨ VĨNH LÂM VIÊN

Phó khoa thẩm mỹ bệnh viện FV

NGHỆ NHÂN DOANH NHÂN Ý LAN

Nghệ nhân tranh cát

THẠC SĨ DOANH NHÂN PHẠM KIM DUNG

Bà trùm hoa hậu

BÁC SĨ PHẠM MINH TRƯỜNG

Founder & CEO PMT Aesthetic Clinic